Китайский язык
Всего: 2027
Cynthia Y. Ning, John S. Montanaro
Encounters 2: Student's Book
М. Хайдапов, Л. Ветружская
Monkey King Chinese: Part B (+ наклейки)
John S. Montanaro, Rongzhen Li
Encounters: Chinese Language and Culture
Liu Xun, Kai Zhang, Liu Shehui, Chen Xi, Zuo Shandan, Shi Jiawei
New Practical Chinese Reader 5: Instructor's Manual
Long Qingtao, Jin Shunian, Liu Chaoying
A Short Intensive Course of New HSK: Level 5 (+ CD)
Zuohong Chen, Chen Zuo Hong, Zhang Jing
Oral Communication in Chinese 2 ( + CD-ROM)