Польский язык
Всего: 2890
Lew Wallace
Ben-Hur;
Lucjan Hipolit Siemienski
Pamietniki o Samuelu Zborowskim
Wladyslaw Zawadski
Obrazy Rusi Czerwonej
Leon Dembowski
Moje wspomnienia
Mikolaj Biernacki
Listy i pogadanki
Bohdan Zaleski
Korespondencya
Vladimir Danilovich Spasovich
Ateneum